TULEOHUTUS

Enne märguande punktidesse jagunemist on soovitatav vahetada üksteisega kontakte teadmaks, kes on eelmises ja kes järgmises punktis (et vajadusel telefoni teel suhelda)

Ohutus ennekõike!

Tulehoidja vastutab enda tegevuse eest ja peab tagama enda ja kaasliiklejate ohutuse – käituma vastavalt liiklusreeglitele, kandma helkurit ja käituma tulega vastutustundlikult.

Ärge KINDLASTI katsetage tõrviku süttimisomadusi enne õiget aega – süüdatud tõrvikut on väga raske kustutada ning ühtlasi võib see seada ohtu kogu tuleketi õnnestumise.

Enne tõrviku süütamist olge täiesti veendunud, et teile eelnev tõrvik on süüdatud ja et tegemist ei ole autotulede või muuga.

Tõrviku süütamiseks läida ülemisest otsast välja ulatuv paberinutsak

Palun olge tähelepanelikud tõrviku käsitlemisel ja tagage tuleohutus!

Võtke kaasa veepudel ja märg rätik, millega saate tõrviku efektiivselt ära kustutada.

Pärast märgutule edastamist veenduge, et signaal on kohale jõudnud (esmalt visuaalselt, vajadusel helistage järgmise punkti isikule). Seejärel kustutage tõrvik veepudeliga. Ärge visake tõrvikut pärast kustutamist maha, vaid leppige kohaliku koordinaatoriga kokku, mida põlenud tõrvikuga teha.

Aja viitmiseks ja võimalusel tehke endast ja oma seltskonnast märgutule edasiandmise protsessis pilt, mille saate saata jyrioo@wittenstein.ee või lisada facebooki lehele Jüriöö Märgutuled 2019.

Päästeameti kodulehel on välja toodud lõkketegemise meelespea:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit
  • Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel
  • Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)
  • Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Tuleohtlikul ajal tuleb tule tegemisel olla tavapärasest ettevaatlikum!